Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, powstało w 1998 roku. Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego (rejestru przedsiębiorców). Naszą misją jest zapewnienie najwyższej jakości usług doradczych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządowych i innych podmiotów. Długoletnie doświadczenie naszej firmy potwierdzone jest licznymi sukcesami, najważniejsze jest jednak dla nas zadowolenie klientów.

Doskonale wiemy, że tylko najlepsi mogą wyznaczać standardy i nowe kierunki działania na wymagającym rynku. Dlatego nieustannie dbamy o zwiększanie kompetencji naszego zespołu, najwyższy poziom merytoryczny pracy na rzecz klientów, kompleksowość usług doradczych oraz skuteczność i szybkość działania. Stawiamy na budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami, zdając sobie sprawę, że tylko wzajemne zaufanie prowadzi do efektywnego rozwoju i sukcesu współpracujących z nami podmiotów.

OFERTA
Oferujemy usługi doradcze dla przedsiębiorstw oraz jednostek samorządowych i innych podmiotów

doradztwo przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji
dobór właściwych programów operacyjnych, z których można uzyskać dotacje na poszczególne inwestycje
przygotowywanie wniosków o dotację, studiów wykonalności, biznesplanów i innych załączników
rozliczanie projektów
opracowywanie strategii rozwoju firm, samorządów
tworzenie lokalnych programów rewitalizacji
przygotowywanie programów funkcjonalno-użytkowych
opracowywanie planów gospodarki niskoemisyjnej, dokumentów OOŚ

© 2017 SA-WSAiB. All rights reserved | Design by W3layouts